Oddział Geriatrii

Oddział Geriatrii

tel.: 23 691-99-49;  23 691-99-50

Galeria