Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

tel.: 23 691-99-52

Galeria