Izba Przyjęć

Oddziałowa Izby Przyjęć – mgr pielęgniarstwa Maryla Petrykowska

Telefony Izby Przyjęć: 236919930 lub 236919931

Oddział Chorób Wewnętrznych

I Oddział Chorób Wewnętrznych

tel.: 23 691-99-49;  23 691-99-50

Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym

II Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym

tel.: 23 691-99-47

Oddział Geriatrii

Oddział Geriatrii

tel.: 23 691-99-49;  23 691-99-50

Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

tel.: 23 691-99-52

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

Koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: lek .med. Magdalena Jarosz

Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich: piel. specjalista Małgorzata Sztubińska

Telefony kontaktowe: Koordynator 23 691 99 69

Pokój lekarski 23 691 99 18

Konsola pielęgniarska 23 691 99 35

Blok Operacyjny

Blok Operacyjny

KIEROWNIK: lekarz anestezjolog Magdalena Jarosz

Pielęgniarka Koordynująca: Greta Kierzkowska

tel.: 23 691 99 36 ; tel. kom.:885 505 445

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

Ginekologia - tel.:  23 691-99-37;   23 691-99-38

Położnictwo - tel.:  23 691-99-41;  23 691-99-42

Oddział Neonatologii

Oddział Neonatologii

tel.: 23 691-99-40

Oddział Pediatrii

Oddział Pediatrii

tel.: 23 691-99-23

Galeria