Podstawowa Opieka Zdrowotna - godziny pracy

Przychodnia Gajda-Med

Adres: ul. 3-ego Maja 5, 06-100 Pułtusk

Rejestracja telefoniczna do lekarza: 885 505 155 lub 23 692 00 41 ; 23 692 52 21

Godziny Pracy:

Poniedziałek     8.00 -18.00
Wtorek            8.00 -18.00
Środa               8.00 -18.00
Czwartek         8.00 -18.00
Piątek               8.00- 18.00

Pacjentów przyjmują:

Lek. Janina Wiszniewska

Lek. Teresa Suszczyńska

Lek. Wanda Sawicka-Deinda

Lek. Paweł Stefański

Lek. Mohamad Ammar Kilarij

Lek. Patrym Powierża

Podstawowa Opieka Zdrowotna informacje ogólne

Podstawowa opieka zdrowotna

w poradni POZ oraz w nocy i w święta – informacje ogólne

Wszystkie osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym mają prawo do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, która świadczona jest w dni robocze w godzinach od 08:00 do 18:00. To wtedy właśnie pacjent może przyjść do swojego lekarza na badanie, po poradę, recepty, zaświadczenia, skierowania do specjalistów lub na badania diagnostyczne, a także na zastrzyk bądź zmianę opatrunku do gabinetu zabiegowego.

W ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradni POZ oferujemy:

opiekę lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki środowiskowej i położnej

W zakresie usług medycznych znajdują się:

 • porady lekarskie
 • wizyty lekarskie w domu pacjenta
 • badania diagnostyczne
 • badania laboratoryjne
 • RTG, EKG, USG
 • opieka pielęgniarki środowiskowej obejmująca zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi usprawniające, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi do badań w domu pacjenta
 • transport sanitarny pacjenta

Pacjentom, którzy złożyli w naszej poradni deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniamy dostęp do kompleksowej opieki specjalistycznej, ambulatoryjnej i szpitalnej.

W pozostałym czasie w sytuacjach uzasadnionych medycznie – tzn. kiedy ze względów medycznych nie można poczekać do chwili otwarcia  przychodni POZ, pacjent może zwrócić się:

 • w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pod warunkiem, że nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia – do placówek, które na mocy umowy z NFZ świadczą nocną i świąteczną opiekę zdrowotną
 • w stanach nagłych, bezpośrednio zagrażających życiu – do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR)lub Pogotowia Ratunkowego.
 •  

  Transport Sanitarny w POZ

  Realizowany w ramach POZ odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i wynika ze wskazań medycznych.

  Pacjentowi przysługuje na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, w przypadkach:

  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej
  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia

  W odniesieniu do ubezpieczonych, którzy nie wymagają konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie POZ lub potrzeby kontynuacji leczenia, nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu przejazdu na leczenie do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

  Z transportu sanitarnego mogą odpłatnie korzystać również osoby nieubezpieczone.

   

  Galeria